Naar het menu


Talent Development

Onze diensten op het gebied van Talent Ontwikkeling omvatten alle activiteiten en adviestrajecten die bijdragen aan het vergroten van persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Wij zijn actief in loopbaanadvisering door individuele (management) coaching, persoonlijke trainingsprogramma's, ontwikkelplannen e.d.

Onze consultants helpen om het gewenste inzicht te verkrijgen, persoonlijke belemmeringen op te helderen en de betrokkene te begeleiden in het ontwikkelingsproces. Soms kennen mensen hun eigen mogelijkheden en talenten onvoldoende; soms worden mensen gehinderd door belemmerende ideeën over zichzelf, ideeën die zelfontplooiing en groei remmen. Ook al beschikt iemand over de juiste capaciteiten, het ontwikkelen van bepaalde competenties kan worden gehinderd als hij daartoe niet gemotiveerd is.

We werken vanuit onze eigen specifieke competenties, achtergrond en expertise, en kiezen een aanpak die optimaal aansluiten bij de individuele ontwikkeling van de deelnemers.

Coaching

Waartoe coaching?

Coaching is gedisciplineerde manier om te leren van uw ervaringen. Als u coaching zoekt heeft u een helder of vaag gevoel van ongemak, tekortschieten of behoefte aan verandering. Vragen kunnen zijn:

Coaching biedt u de ruimte om uw eigen unieke weg te vinden door een probleemgebied.

Resultaten kunnen zijn:

Hoe zal het leren gaan?

Coaching biedt u een doordringende individuele leerervaring om samen te analyseren wat werkte en wat niet werkte in het verleden en nieuwe manieren van voelen en denken over een kwestie te mobiliseren. We onderzoeken de verschillende fronten van uw werk en leven. Een oplossing ligt vaak in het samenspel tussen uw functie, uw persoonlijke kenmerken (zoals uw aspiraties, potentieel, waarden en levensverhaal) en uw kijk op uw context (werkomgeving met haar bedrijfsopgave en cultuur). Samen zullen we specifieke actie/ leertaken ontwerpen met regelmatige evaluatie.

We zullen:

We zullen niet:

Werkmethodes:

De werkmethodes zijn afhankelijk van uw vraag. We werken o.a. met psychodynamisch counselen, NLP en Organisatie-opstellingen. Indien nodig gebruiken we instrumenten als loopbaanverkenningen, potentieel-inschatting, waarden-exploratie, kernkwadranten en enneagram.

We zien uit naar een verkennend gesprek!

Interesse?