Naar het menu


Talent Archipel

Veel organisaties bezitten voldoende talent, onvoldoende organisaties benutten talent op de juiste wijze of weten het goed aan te sturen. Dit terwijl de grootste kosten- en succesfactor de menselijke factor is. Het zorgvuldig matchen van talent en werkplek is de sleutel die leidt tot het gewenste resultaat. Welke competenties, waarden en potentieel hebben de mensen binnen uw organisatie? Met behulp van onze dienstverlening wordt talent herkent waardoor de ideale voedingsbodem wordt gelegd voor rendement op investeringen in menselijk kapitaal en individuele groei.

Talent Archipel helpt bedrijven op een eerlijke, innovatieve en betrokken manier bij het traceren en tot ontplooiing brengen van de talenten in de mens. We gaan daarvoor op zoek hun huidige competenties, waarden, motivaties en toekomstpotentieel. We matchen deze inzichten met de structuurwensen, de cultuur en de strategie van het bedrijf om daarmee huidige functies en loopbaanpaden te ontwerpen en in te vullen.
We werken op basis van vertrouwelijkheid en zorg voor elkaar, waarbij wederzijds respect, begrip, commitment en plezier de basis vormen voor een zakelijke overeenkomst.