Naar het menu


De profilering met Opus® & MiWay®

Bestaat uit 4 delen. Tijdsduur circa 3 – 4 uren.

  1. Inzicht in denkwijze
  2. Inzicht in handelend vermogen
  3. In de praktijk
  4. Belang van waarden

Inzicht in denkwijze

U krijgt een probleemcase voorgelegd waarbij het onderwerp realistisch en actueel is. Daarbij heeft u geen gedetailleerde kennis over het onderwerp nodig. De interviewer is alleen geïnteresseerd in uw wijze van denken, hoe u opties en alternatieven herkent en bedenkt. En hoe u prioriteiten stelt binnen een plan van aanpak.

Inzicht in handelend vermogen

Aan de hand van een rollenspel wordt een ander scenario aan u voorgelegd. U wordt gevraagd op een doeltreffende wijze te reageren op de situatie. Er zijn geen ‘goede’ antwoorden, de interviewer is alleen geïnteresseerd op welke wijze u een escalerend probleem ‘face to face’ en in ‘real time’ oplost.

De eerste twee delen behandelen problemen die in toenemende mate complexer en tegenstrijdiger worden. Vanzelf worden uw grenzen bereikt. De interviewer keert dan terug naar het gebied waarin u comfortabel functioneert.

In de praktijk

Geen nieuwe problemen, maar een blik op de ervaringen in uw carrière. De interviewer bespreekt diverse projecten waarbij u was betrokken en specifieke aspecten daarvan. De focus is wat u heeft opgestoken uit de praktijk en hoe u dit heeft omgezet in competenties.

Belang van waarden

Tenslotte, wat is belangrijk voor u. Door middel van een computer test wordt duidelijk welke waarden u nastreeft en welke aspecten voldoening geven in uw werk. De waarden analyse richt zich op wat u bindt en wat u motiveert.

De test kunt u ook online doen via www.miway-analysis.com. Vraag uw toegangscode aan en u kunt elk moment dat het u schikt de test maken.

Resultaten

Binnen een week na de profilering ontvangt u de resultaten. Het rapport richt zich voornamelijk op uw talenten omdat deze gaan bijdragen aan verdere groei, van zowel u als uw organisatie.

Ook worden uw mindere kwaliteiten benoemt. Dit om in de toekomst stress en tegenvallende resultaten te voorkomen.

Tenzij anders afgesproken wordt pas vier dagen nadat u het rapport heeft kunnen inzien, het aangeboden aan uw organisatie. Vindt u dat sommige zaken onjuist zijn, dan heeft u voldoende tijd om te reageren.

Daarna volgt nog een terugkoppelingsgesprek waarin u meer helderheid krijgt over de totstandkoming van de rapportage en welke toekomststappen voor u voor de hand liggen.Het is ook mogelijk dat dit gesprek plaatsvindt direct na de profilering. Daarbij krijgt u een goed inzicht op welke wijze u uw competenties verder kunt ontwikkelen. Kortom, een duidelijke leidraad voor de volgende carrièresprong.

Toekomst

Uw profiel is een weergave van uw huidige talenten en van waar u nu staat in uw carrière. Het geeft u en uw organisatie een objectieve basis voor een gesprek over uw performance en toekomstmogelijkheden. We kunnen ons goed voorstellen dat over bijvoorbeeld 3 jaar een nieuwe profilering weer tot andere en verfrissende inzichten leiden.