Naar het menu


Assessment met Opus® & MiWay®

Individuele groei staat of valt met het benutten van uw talenten en het verkrijgen van passende rollen binnen de organisatie. Indien u gebruik maakt van uw talenten schept dat niet alleen meer voldoening, het levert bovendien minder stress op en is het resultaat daar ook naar.
Iedere baan heeft intellectuele en persoonlijke uitdagingen. Ieder individu heeft een persoonlijke bagage - natuurlijke talenten, opgedane kennis en ervaring – waarmee op eigen wijze uitdagingen worden aangegaan.
Echter, indien persoonlijke grenzen worden overschreden, nemen onzekerheden en stress toe. Gevolg: fouten nemen toe, plezier neemt af. Talenten op de juiste plaats zorgen daarentegen voor duidelijke verschuivingen. Hun bijdrage is voor iedere organisatie essentieel. Met Opus® en MiWay® krijgt talent een duidelijke plek in de organisatie.

Potentieel en competenties

Potentieel is volgens de Opus® methode gebaseerd op 6 kwaliteiten die de basis vormen voor succesvol functioneren. Deze kwaliteiten komen terug in 3 essentiele hoofdvragen:

Hoe denkt u?

De mate van complexiteit waarbij u comfortabel functioneert. De kwaliteiten zijn analystisch denken, creatief denken en oordelingsvermogen.

Hoe handelt u?

De mate van onzekerheid die u op een natuurlijke manier aan kan. De kwaliteiten zijn taakgericht, flexibel en mensgericht handelen.

Hoe leert u?

De manier waarop u de basistalenten omzet in competenties.

Waarden

Waarden is volgens MiWay® gebaseerd op persoonlijke drijfveren die ons handelen en waarnemen bepalen. De hoofdvraag hierbij is:

Waar hecht u waarde aan?

Wat vindt u belangrijk in uw werk in uw loopbaan. Het gevoel dat iets zinnig en betekenisvol is.