Naar het menu


Diensten

Talentvolle mensen raken ongemotiveerd of draaien de organisatie de rug toe wanneer ze te lang een ongeschikte rol vervullen. Er moet een gezonde uitdaging bestaan en acties moeten met regelmaat leiden tot een bevredigend resultaat.
Gezonde prestaties vragen om een nauwkeurige afstemming tussen talent en plek.

Wat kan Talent Archipel voor u betekenen?

Diensten van Talent Archipel richten zich op Assessment, Talent Development, en Cursussen & Workshops, individueel of in teamverband, in- of out-house.

Talent Archipel kiest bewust voor maatwerk. Aan al onze opdrachten, of het nu gaat om de individuele potentieel profilering of de complete begeleiding en coaching, gaat een uitgebreid gesprek vooraf met onze consultants. We maken de klus af, als het aankomt op verwachtingen en het formuleren van nieuwe doelen.

Bovendien zijn onze consultants niet alleen in staat om de implementatie van besluiten, de onderzoeksresultaten of het geleerde duidelijk voor u op een rijtje te zetten, maar kunnen zij desgewenst ook optreden als adviseur of coach om de uitkomsten op korte termijn om te zetten in meetbaar resultaat.

Ons adviesterrein voor talent management is breed en divers. We kunnen organisaties ondersteunen bij vragen die gaan over algemene talent management thema’s, integriteit, beleid, coaching, werving & selectie, competentie management, carriere planning, personal development plans, het geven van feedback, beoordelingssystemen en integratie van onze methoden in bestaande systemen.