Naar het menu


Assessment met Opus® & MiWay®

Wetenschappelijk verantwoord

Opus® is een diagnostische methode voor het meten van talenten van potentials. Talent is een mix van potentieel, competenties en waarden. De fundamenten van Opus® zijn door Elliot Jaques gelegd in 50 jaar wetenschappelijk- en 20 jaar praktijkonderzoek onder andere bij Shell .Jaques kwam tot de conclusie dat binnen organisaties belangrijke kwalitatieve niveauverschillen zijn in de eisen die aan werk worden gesteld. Op dezelfde manier beschikken mensen ook over verschillende talenten. Daarbij moet worden uitgegaan van een groeigedachte: mensen groeien en ontwikkelen zich gedurende hun leven. De persoonlijke groeicurve wordt door Opus® feilloos in kaart gebracht.

MiWay® wordt ingezet voor het inzichtelijk maken van iemands waarden. Mensen worden gedreven door ‘waarden’. De basis vormt de theorie en het onderzoek van Clarence W. Graves. Hij bundelt waarden in systemen (kleuren). Een waardesysteem is in Graves-termen een beeld van de wereld, met daarvan afgeleid een aantal overtuigingen over wat vanuit dat wereldbeeld goed, slecht, belangrijk en onbelangrijk is.
De overtuigingen van een persoon bepalen zijn gedrag en waarneming. Het bepaalt de motivatie om werk aan te pakken of te vermijden,en datgene te doen waarin hij graag energie investeert.

Bepaalde organisaties willen dat hun eigen personeelsverantwoordelijken in staat zijn het aanwezige talent in kaart te zetten en te sturen en kiezen voor de in-house cursus programma’s. Andere kiezen daarentegen bewust voor onze consultants waarbij hun expertise en onafhankelijke status nooit in twijfel kan worden getrokken. De grotere privacy, het voorkomen van politiek gevoelige kwesties en de mindere tijdsbelasting voor het management zijn de voornaamste voordelen.

Opus®: Potentieel en Competenties

Om op de juiste manier het koren van het kaf te scheiden, geeft Opus® inzicht in het potentieel van de kandidaat. Aan de hand van een gestructureerd interview en een rollenspel wordt het potentieel van de kandidaat gemeten. Door middel van een criterium gericht interview wordt het huidige competentieniveau en het gebied van ontwikkeling blootgelegd.

MiWay®: Waarden

Wat bindt en motiveert talenten? Ieder individu streeft bepaalde waarden na. Waarden die hem of haar voldoening schenken en als zinnig en betekenisvol worden gezien. Bij iedere organisatie is te zien dat sommige waarden door de hele organisatie sterk leven. Met andere woorden welke bedrijfscultuur er heerst.
Met behulp van MiWay® wordt duidelijk welke waarden het individu motiveren en belangrijk zijn voor verdere ontwikkeling

Toegevoegde waarde Opus® & MiWay®

Opus® is een objectieve methodiek die zich zuiver en alleen richt op het analyseren van talenten. De methode is compact en richt zich op de kernvraagstukken met betrekking tot het functioneren van potentials. Zes kernkwaliteiten geven een goed en zuiver inzicht van aanwezig potentieel en competenties.

Opus® en MiWay® zijn efficiënt; kandidaten hoeven slechts een halve dag beschikbaar te zijn. De methodieken zijn uitgewerkt in meerdere talen waardoor het geschikt is voor internationale organisaties. Daarbij sluiten Opus® en MiWay® goed aan op andere (HR) instrumenten wat de helderheid van het proces van in- en doorstroom ten goede komt.

Door onze expertise kunnen wij organisaties snel en met een grote betrouwbaarheid van dienst zijn. Daarbij zorgt de standaardisatie dat er een constant oordeel over talent is.

Resultaat

Onze profilering is resultaatgericht en zorgt dat talent een duidelijke plaats krijgt binnen een organisatie. Het resultaat geeft zicht op het verband van verschillende potentiedomeinen: uitvoerend en beleidsmatig.

Uitvoerend

In het operationele gedeelte helpt het potentials hun natuurlijke talenten te ontdekken en te gebruiken. Hierdoor kan men beter presteren en worden nieuwe uitdagingen haalbaar. Duidelijk wordt welke rol ze binnen de organisatie zouden moeten innemen en hoe ze zichzelf positief kunnen ontwikkelen. Soms stimuleert het zelfs onverwachte wegen in te slaan.

Beleidsmatig

In het tactisch gedeelte helpt het bij het bepalen welke rol de organisatie kan spelen om positieve ontwikkelingen te stimuleren.
Soms wordt duidelijk in hoeverre traditionele - weinig motiverende - organisatiestructuren zich moeten aanpassen om beoogde resultaten te bereiken. Met deze kennis wordt de weg vrijgemaakt voor effectieve carrièreplanning die ten goede komt aan individu als aan organisatie.